Organisaatiomuutoksen tulevaisuus

Nykypäivän organisaatiot ovat jatkuvasti muutoksen keskellä. Kuinka osallistat jopa tuhansia työntekijöitä ympäri maailmaa dialogiin organisaationne yhteisestä suunnasta?

LOGE on keskustelulle ja yhteisölliselle oppimiselle kehitetty virtuaalialusta, jolla voi osallistaa ja sitouttaa henkilöstöä muutokseen aivan uudella tavalla. LOGE koordinoi, fasilitoi, dokumentoi ja analysoi keskustelut automaattisesti. Oli muutos suuri tai pieni, LOGElla se käsitellään konkreettisina arjen tilanteina ja kysymyksinä antaen henkilöstölle mahdollisuuden pohtia, mitä muutos tarkoittaa itselle ja koko organisaatiolle.

Saavuttakaa organisaationne koko potentiaali kaikkien vetäessä samaan suuntaan.

LOGEn hyödyt ja vaikutus

LOGEn käyttö vahvistaa ja vauhdittaa muutoksen edistymistä ja tuo hyötyjä sekä työntekijälle että päätöksentekijälle.

LOGE mahdollistaa todellisen keskustelun kollegoiden kanssa organisaation muutoksista ja selventää mitä muutos tarkoittaa päivittäisessä toiminnassa.  LOGEn avulla jokainen pääsee vaikuttamaan organisaation kehittämiseen energisoivalla tavalla.

LOGE on tehokas tapa osallistaa laajakin joukko työntekijöitä muutoskeskusteluun. LOGE muodostaa reaaliaikaisen kuvan muutoksen etenemisestä. Päätöksenteosta tulee nopeampaa ja se perustuu todelliseen tilannekuvaan.

LOGE mahdollistaa koko yhteisön osallistumisen keskusteluun synnyttäen uusia yhteistyömuotoja.

Mikä tekee LOGEsta erilaisen?

Organisaatiot käyttävät tyypillisesti paljon aikaa tiedottamiseen ja kasvokkain tapahtuvaan kanssakäymiseen luodessaan uusia toimintatapoja. LOGEn avulla tämä voidaan tehdä kustannustehokkaammin sekä vaikuttavammin.

 

Käyttömahdollisuuksia

Myynnin Kehittäminen

Johtamisen Kehittäminen

Yhteisten Työtapojen
Kehittäminen

Strategian Luonti
ja Jalkauttaminen

Outotec: License to Lead Sales

License to Lead Sales -myyntiohjelma järjestettiin ensin yrityksen myyntiorganisaation avaintyöntekijälle. ”LOGE on ollut hyödyllinen työkalu ja auttanut avaamaan hyviä keskusteluja”, Salomaa sanoo. ”Se todellakin auttaa meitä toteuttamaan sen, mitä olemme tavoitelleet."
Lue lisää

Hinnoittelu

Pilotti

Nopea ja ketterä tapa testata ratkaisua pienemmällä ryhmällä

 

Kuukausilisenssi

Käytä LOGEa joko osana isompaa muutosohjelmaa tai yksin, sisältää asiakaspalvelua ja säännöllisiä teknisiä päivityksiä

 

Sisältö

Tarjoamme sekä palveluita räätälöidyn sisällön luomiseen että valmiita sisältöpaketteja

 

Kysy lisää hinnoittelusta