Finanssiala: Arvot jokaisen omaan arkeen

Finanssiala ry halusi ottaa henkilöstön mukaan pohtimaan, mitä yhdistyksen arvot tarkoittavat jokaisen omassa työssä. Keskustelukanavaksi Finanssiala valitsi LOGEn.

Kun rahoitus- ja vakuutusalan edunvalvoja Finanssiala ry halusi henkilöstön keskustelemaan uusista arvoista, valitsi yhdistys työkalukseen LOGEn.

Finanssiala oli käynyt jo aiemmin perusteellisen kehityspolun, jonka aikana se oli valinnut koko henkilöstön voimin itselleen keskeiset arvot. Nyt tavoitteena oli arvioida, mitä yhdessä valitut arvot tarkoittaisivat käytännössä kunkin omassa työssä.

”Koska yhteiset arvomme valittiin yhdessä koko henkilöstön kanssa, oli luontevaa, että myös arvojen juurruttaminen osaksi organisaatiomme arkea tehdään porukalla. Peli oli sopivan moniulotteinen ja simppeli tapa ottaa kaikki mukaan keskusteluun”, sanoo toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Erityisen tyytyväinen Kauppi oli siihen, että verkossa tapahtuva pelaaminen oli tehokasta ja antoi jokaiselle mahdollisuuden osallistua etätöistä ja työmatkoista riippumatta.

”Olimme kiinnostuneet Talent Vectian pelillistämisratkaisusta jo siinä vaiheessa, kun kyseessä oli perinteinen lautapeli. Siksi halusimme testata digitaalista LOGEa arvoprosessimme jatkovaiheessa”, sanoo kehitys- ja hallintojohtaja Taina Ahvenjärvi.

Pelillisyys innostaa keskusteluun

LOGEn yksi keskeinen idea on, että henkilöstö valikoituu pelijoukkueisiin sattumanvaraisesti. Kun tiimit muodostuvat eri tavalla kuin normaalissa arjessa, ihmisille tulee uudenlaisia kohtaamisia ja näkökulmia.

Ahvenjärvi sanoo itse pelänneensä hieman etukäteen, että isojen asioiden käsittely pelin avulla herättäisi kritiikkiä ”lapsellisuudesta”.

”Kukaan ei kommentoinut niin. Pelillistäminen innosti ihmisiä keskustelemaan vilkkaasti uusista näkökulmista.”

Innostavan keskustelun pohjaksi on kuitenkin luotava hyviä kysymyksiä. Ahvenjärvi painottaakin, että kysymykset kannattaa laatia huolella.

”Etenkin monivalintatehtäviin täytyy luoda uskottavia vaihtoehtoja, joita ihmiset joutuvat aidosti punnitsemaan. Tuossa työssä Talent Vectia auttoi meitä suuresti.”

Peli synnytti hyvää keskustelua ajoittain myös siitä, olivatko etukäteen oikeaksi arvioidut vastaukset parhaita.

Verkko on hyvä paikka kokoontua

Arvojen käytäntöön viemisen lisäksi Finanssiala piti toisen pelisession, jossa aiheen oli lobbaus. Siinä pelin ideana oli testata, miten henkilöstö soveltaisi lobbauksen pelisääntöjä omassa työssään.

Pelissä luotiin aidossa elämässä eteen tulevia tilanteita kuten poliittisen päättäjän tai median tapaaminen. Näin valtaosa henkilöstöstä osallistui kahteen pelisessioon, joihin kului yhteensä kaksi tuntia. Jokainen saattoi valita verkossa tapahtuvaan peliin itselleen parhaiten sopivan ajan etukäteen valituista sessioista.

”Olihan se tavattoman tehokas menetelmä, jos vertaa esimerkiksi vetäytymiseen johonkin yhteiseen tilaisuuteen”, sanoo Ahvenjärvi.

Tunnin mittaiset pelisessiot toimivat parhaiten, kun käsiteltävä teema on hyvin fokusoitu. Kysymyksiä ei saa olla liikaa, koska ihmisille pitää jättää riittävästi aikaa sekä vastata että keskustella kollegoiden vastauksista.

Juuri keskustelu on kehitysprosessissa keskeinen vaihe. Verkossa toimiva peli etenee vasta, kun jokainen osallistuja on ottanut kantaa ja perustellut kantansa.

”Kun puheenjohtajuuskin vielä kiertää pelin aikana, kaikki osallistuvat. Siinä ei pääse tapahtumaan klassista asetelmaa, että muutamat ovat äänessä ja muut myötäilevät”, sanoo Ahvenjärvi.

Tavoite oli, että peliin osallistuisivat kaikki muut paitsi ne, jotka olivat laatineet kysymykset. Osallistumisprosentti oli yli 75.

Peli on rehellinen peili

Pelistä syntyy lähes huomaamatta rehellinen peili, kun organisaatio keskustelee omasta toiminnastaan. Finanssiala pyysi henkilöstöä myös arvioimaan, kuinka hyvin eri arvot toteutuvat arjessa. Vastaukset osoittivat, että ”edelläkävijyys” toteutui henkilöstön mielestä muita arvoja heikommin.

”Henkilöstö oli selvästi sitä mieltä, että edelläkävijyys on hyvä arvo, mutta meidän täytyy yhdessä tsempata, että se toteutuisi vielä paremmin”, sanoo Ahvenjärvi.

Inspiroiduitko? Katso video LOGEsta.

Kokeile LOGEa ilmaiseksi.