Rainmaker: Strategia teoiksi LOGElla

Uusi strategia muuttui arjen teoiksi, kun käytännön valinnoista keskusteltiin koko henkilöstön kanssa LOGEn avulla, sanoo Rainmakerin toimitusjohtaja Markus Pyrhönen.

Myynnin, HR:n ja talouden ulkoistamispalveluita tarjoavan Rainmakerin uusi strategia valmistui viime syksynä. Strategiaan tuli mukaan uutena asiana robotiikan hyödyntäminen. Lisäksi yhtiö päätti lisätä merkittävästi pelillistämisen roolia.

Uuden strategian henkeen sopi erinomaisesti, että yhtiö päätti hyödyntää noita elementtejä myös strategian käytäntöön viemisessä. Yhtiö otti nimittäin käyttöönsä virtuaalisen ryhmätyöohjelmiston LOGEn, kun se halusi saada koko henkilöstön pohtimaan, mitä strategia voisi tarkoittaa käytännön tekemisessä.

LOGE on verkossa toimiva työkalu, jonka tukemana henkilöstö voi keskustella verkossa pienryhmissä mistä tahansa kehitettävästä asiasta. Pienryhmät muodostuvat satunnaisesti niin, että henkilöstö poimii kalenterista itselleen keskusteluun sopivia aikoja.

Näin samaan pienryhmään voi valikoitua hyvin erilaisissa tehtävissä olevia henkilöitä organisaatioasemasta riippumatta. LOGE valitsee pienryhmän puheenjohtajan automaattisesti niin, ettei osallistujien asema vaikuta valintaan. Lisäksi puheenjohtajuutta kierrätetään istunnon aikana.

Pienryhmille annetaan keskusteltavaksi sekä monivalintatehtäviä että avoimia kysymyksiä. LOGE analysoi ja tekee yhteenvedon vastauksista. Tekstianalytiikan avulla se tekee saman myös avoimista kysymyksistä.

Uusia käytäntöjä ja oppimista

Rainmakerin toimitusjohtaja Markus Pyrhönen sanoo, että LOGE-prosessi toi monia konkreettisia tuloksia.

”Monet prosessimme järkevöityivät, saimme vähennettyä turhia kokouksia ja vahvistettua keskustelevaa kulttuuria.”

Henkilöstön ideoimana poistettiin muun muassa sisäisen viestinnän esteitä. Yhtiön Helsingin toimistolla otettiin uutena käytäntönä keskiviikkoinen Tori-kokous, jonka aikana voidaan keskustella mistä tahansa työpaikan asiasta. Tori korostaa ajatusta, että viestintä on jokaisen asia.

Pyrhönen korostaa, että ryhmäkeskustelut synnyttävät ideoiden lisäksi aitoa oppimista.

”Kun henkilöstö pohtii kahdeksan hengen ryhmissä, mitkä asiat ovat järkeviä ja mitkä eivät, ihmiset oppivat aivan eri tavalla kuin seminaarissa istumalla.”

Lisäksi tekeminen viedään henkilökohtaiselle tasolle, sillä keskustelussa käydään läpi aina myös se, mitä henkilö itse voi tehdä käsiteltävän asian edistämiseksi.

Tehokasta tiimityötä

Pyrhösen mielestä LOGEn hyödyntäminen on helppoa ja nopeaa. Tärkein etukäteisvaihe on kysymysten laatiminen, koska väärät kysymykset voivat johtaa vaikeasti tulkittaviin vastauksiin.

”Talent Vectian konsultti auttoi meitä määrittämään kysymykset, jotka itse hioimme vielä Rainmaker-kielelle niin, että puhuimme kuten meidän organisaatiossa keskustellaan.”

Sähköinen keskustelu veti myös henkilöstön innokkaasti mukaan. Yhtiö järjesti kahdesta teemasta kaksi erillistä LOGE-kierrosta, joihin molempiin osallistui 71 prosenttia henkilöstöstä.

”Se oli enemmän kuin odotin. Pidimme kolmen kuukauden aikana 41 sessiota, jotka veivät kuitenkin jokaiselta aikaa vain kaksi tuntia.”

Kaksi tuntia on vähän esimerkiksi siihen verrattuna, että henkilöstö olisi koottu viikonlopuksi laivaseminaariin kehitystyöhön.

”LOGE ei tietenkään poista muunlaisten tapaamisten merkitystä. Tärkeintä on, että henkilökohtainen puheyhteys säilyy monen kanavan kautta”, uskoo Pyrhönen

Inspiroiduitko? Katso video LOGEsta.

Kokeile LOGEa ilmaiseksi.