Framtidens sätt att handskas med förändring i företag

Dagens organisationer är konstant utsatta för förändring och måst så också kunna utvecklas och förändras i samma takt. Hur engagerar du tusentals anställda runtom i världen i inspirerande dialog om er gemensamma riktning?

LOGE är en virtuell plattform för diskussion och kollektiv inlärning som används för att involvera anställda och få dem att ta ansvar för förändring på ett sätt som avviker från det dagliga arbetet. Plattformen möjliggör, dokumenterar och analyserar diskussioner automatiskt. I diskussionerna bryts förändring, vare sig det är stor eller liten, ner i vardagliga situationer och färdiga frågor, vilket ger anställda utrymme att fundera över vad förändringen betyder för dem som individer och som större helhet för organisationen.

Se hur din organisation uppnår sin sanna potential när alla drar i samma riktning.

Fördelarna med LOGE

LOGE som metod har stora fördelar inverkan på flera olika intressentgrupper så som anställda som delat i diskussionerna, beslutsfattare och organisationen som helhet.

LOGE är ett enkelt men annorlunda sätt för dig att diskutera förändring med dina kolleger och tillsammans lära er vad det betyder för er som individer i ert dagliga arbete. LOGE diskussioner inspirerar och ger dig energi.

LOGE är ett kostnadseffektivt sätt att engagera anställda och få en realistisk och realtidsöverblick av förändringens framgång. LOGEs dashboard möjliggör fiffigare data-drivna beslut och resursallokering.

LOGE skapar transparens och en känsla av samhörighet och gör att förändring blir en del av det dagliga arbetet. Se hur din organisation uppnår sitt sanna potential när alla drar i samma riktning.

Vad gör LOGE annorlunda

När organisationer utvecklar sina arbetssätt eller sin kultur, spenderar de ofta majoriteten av tiden på att informera anställda med hjälp av material och face-to-face evenemang. LOGE gör det möjligt för organisationer att investera tid och resurser där inverkan är störst.

Exempel på användarfall

Försäljnings
-utveckling

Ledarskaps
-utveckling

Gemensamt
Arbetssätt

Strategiarbete och
Implementering

Outotec: License to Lead Sales

The sales development program was implemented for key people in the company’s sales organization. “LOGE has been a very useful tool in opening up some great discussions. It really strengthens the implementation of what we are trying to accomplish" says Salomaa.
Fler case

Prissättning

Pilot

Ett snabbt och smidigt sätt att testa lösningen med en mindre grupp inom din organisation

 

Månatlig Lisens

Använd LOGE antingen som en del av ett förändringsprogram eller enskillt, inkluderar kundservice och regelbundna tekniska uppdateringar

 

Innehåll

Vi erbjuder både tjänster för att skapa skräddarsytt innehåll och färdiga innehållspaket

 

Kontakta oss för mer information gällande prissättningen

Vårt nätverk