Våra tankar och nyheter

LOGE är inte bara en plattform, det är sättet vi ser på världen. Att involvera människor i förändring och ge alla en röst - det är vad som skapar sann förändring i organisationer. Vi vill inte bara ge organisationer en metod för att göra detta, utan också dela med oss av idéer och LOGE-tankesättet. Här hittar du några av våra tankar.

Growth Hack your organizational learning

Over the past years we have seen Growth Hacking take the marketing industry by storm. Companies are replacing big budget branding campaigns and PR stunts with data-driven, innovative, and scalable customer acquisition. But marketing isn’t the only business function that is being replaced with a leaner iterative approach. What would happen if we took the Growth Hacking mindset and techniques and applied them to organizational learning?

LOGE is shaping the way organizations transform

LOGE enables organizations to develop their way of working and company culture to support the realization of their strategy in an engaging, inspiring and cost-effective way. LOGE brings learning into peoples’ daily work and facilitates regular discussions among employees. This increases the collective understanding of the organization's shared direction and objectives, as well as related upcoming changes.