Hör det från våra kunder

LOGE möjliggör strömlinjat samarbete inom organisationer, vilket är en förutsättning för smidiga företag. Våra kunder kommer från olika branscher och använder LOGE för att skapa nya och bättre sätt att arbeta. Läs mer om våra kunders upplevelser för att få en konkret förståelse för vad LOGE är och vad dess fördelar är. Vem vet, kanske din organisation finns på denna sida i framtiden?

Outotec: License to Lead Sales

The sales development program was implemented for key people in the company’s sales organization. “LOGE has been a very useful tool in opening up some great discussions. It really strengthens the implementation of what we are trying to accomplish" says Salomaa.

Public sector: Strategy belongs to everyone

Involving all employees when creating a new strategy for two merging companies may seem like an impossible mission. By using LOGE two organizations made it possible, utilizing the best knowledge in their organizations while simultaneously engaging employees to change.